Komplexný servis automatických závlahových systémov:

02724-20-L-002-42cmzáručný servis nami dodaných komponentov
pozáručný servis značky Gardena
pravidelný servis
predsezónny servis na jar
posezónny servis na jeseň vrátene odborného zazimovania systému

 Záručný servis závlahového systému Gardena:

Ako dodávateľ závlahových systémov zodpovedáme za správnu funkčnosť dodaných komponentov za predpokladu, že budú používané k účelu, na ktorý sú určené a  podľa pokynov uvedených v návode k obsluhe a údržbe.

Počas záručnej doby dodávateľ bezplatne odstráni všetky poruchy na komponentoch s výrobnými chybami. Je potrebné dodržať dodaný návod na obsluhu a údržbu, zabezpečiť systém proti zamrznutiu a udržiavať systém v čistote. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené: Poškodením spôsobeným nedodržaním návodu k obsluhe a údržbe , neodborným zásahom, mechanickým poškodením a konštrukčnými úpravami závlahového systému bez vedomia dodávateľa závlahového systému.

01242-20-L-001-15cmPredsezónny a posezónny servis závlahového systému Gardena:

Na jar vykonávame spúšťanie závlahového systému, kontrolu, optimalizáciu nastavenia závlahy a naprogramovanie riadiacej jednotky. Na jeseň zazimujeme závlahový systém.

Pravidelný servis závlahového systému Gardena

Závlahový systém nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Niekoľko krát za sezónu je potrebné skontrolovať filter. Čistenie filtra si môže každý užívateľ spraviť aj sám, alebo môže s našou spoločnosťou uzavrieť objednávku rep. zmluvu o dodaní celoročných služieb na údržbu závlahového systému.