Ruderálny porast (zanedbaný pozemok)

Postaráme sa o dlho zanedbávané pozemky prerastené rôznym ruderálnym porastom, vrátane buriny, divo rastúcich kríkov a menších stromov. Výrub ruderálneho porastu obnáša prácu s vyžínačkou pre odstránenie vysokej a húževnatej buriny, následne prácu s motorovou pílou na popílenie divo rastúcich kríkov a stromov. Pozemok je po úprave pripravený na ďalšie užívanie, prípadne ďalšie záhradné práce. Výrubom ruderálneho porastu sa zabráni prenášaniu semienok buriny a jej množeniu. Ďalším dôvodom, prečo vyrúbať ruderálny porast je, že takto prerastený pozemok je ideálnym miestom pre život kliešťov

ruderalny porast