Úprava okolia radovej zástavby (Košice okolie)

Úprava okolia radovej zástavby (Košice okolie)

Táto realizácia bola dosť rýchla, trvala nám len cca dvanásť dní. Tu sme sa zo zákazníkom veľmi rýchlo dohodli na podmienkach a hlavne na tom, ako má vyzerať okolie jeho bytu v radovej výstavbe, kde byty na prízemí sú aj s možnosťou vytvorenia malej oddychovej časti cca, asi 200m2.

Všetko sa to nieslo v duchu... „v jednoduchosti je krása“.

Hlavne mal prevažovať trávnik a po obvode vysokého betónového múru chcel výsadbu, ktorá mala byť prevažne z ihličnanov, ktoré dorastajú do menších rozmerov.

Kvôli majiteľovej zaneprázdnenosti bol neodmysliteľnou súčasťou realizácie aj zavlažovací systém - nami realizovaná značka GARDENA, kde sme ako medzi prvými poskytli zákazníkovi predlženú záruku na päť rokov.