Úprava okolia chaty (Regetovka - okolie Bardejov)

Chata v lyžiarskom stredisku Regetovka - okolie Bardejov

Náš ďalší zákazník je veľký fanúšik kameňa a skál, o čom svedčí aj fakt, že je majiteľom stavebnej spoločnosti, kde dominuje prevažne realizácia spevnených plôch. Tu sme už mali pred našou realizáciou dokončené spevnené plochy a vytýčené miesta na sadenie rastlín. O to bola naša práca ťažšia, lebo nás „predbehli“ a tak sme nemali tú možnosť byť pri tom a meniť nejako vzhľad okolia chaty.
I o výber rastlín sa postaral zákazník skoro sám.
Ďalej podotýkame, že chata sa nachádza v lyžiarskom stredisku, čo do značnej miery obmedzilo škálu výberu rastlín.