Záhradný kalendár - ovocné plodiny

Január

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Dokončite zimný postrek ovocných stromov a kríkov minerálnymi olejmi.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • V teplejšom období naďalej vysádzajte stromy a kríky.

REZ

 • Presvetľujte staršie stromy s výnimkou čerešní, broskýň, nektáriniek a sliviek. Odrežte priečne rastúce, suché a choré konáre.
 • Pokračujte v miernom tvarovaní novovysadených stromov.
 • Ak ste to ešte neurobili, skráťte hlavné výhonky nových ovocných kríkov o polovicu. Hlavné výhonky čiernych ríbezlí skráťte na 5 cm.
 • Novo zasadené prúty, napríklad maliny, skráťte na 25 cm.
 • Hlboko zrežte vinič, pritom ponechajte len živé výhonky. Veďte ich vodorovne pozdĺž oporných drôtov

RÔZNE

 • Skontrolujte a opravte drôty a iné opory pre maliny a ostružiny.
 • Naďalej kontrolujte uskladnené jablká a hrušky; nahnité vyhoďte.

Február

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Na pôdu k ovocným stromom aplikujte herbicíd.
 • Keď začnú pučať nektárinky a broskyne, postriekajte ich proti kučeravosti listov.  
 • Dajte nástielku ku všetkým novozasadeným stromom a kríkom vrátane malín a ostružín. 
 • Začiatkom mesiaca, ešte prv než stromy vypučia, prestaňte s postrekom minerálnymi olejmi. 
 • Jahody zakryte ochrannými krytmi, aby ste mali skorú úrodu.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Vo vhodnom počasí naďalej vysádzajte nové ovocné stromy a kríky .

REZ

 • Výhonky novozasadených nektáriniek, broskýň, čerešní a sliviek, ktoré sú tvarované do vejárovitej palmety, zrežte na 30-45 cm.  
 • Maliny rodiace na jeseň zostrihajte pri zemi. 
 • Maliny rodiace v lete zostrihajte tesne nad horným drôtom, o ktorý sú priviazané, a novozasadené prúty skráťte asi na 25 cm.

Marec

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Skončite s nastielaním starších stromov a kríkov, okrem tých, ktoré obklopuje trávnik.
 • Podľa potreby prihnojujte síranom amónnym, zmesou dusičnanu amónneho a vápenatého alebo draslíkom. 
 • Po drôtoch veďte ostružiny a Loganove ostružiny. 
 • Ovocné stromy v štádiu "myšieho uška" striekajte proti škodcom a chorobám.  
 • Trávu okolo starších stromov pohnojte dusíkatým hnojivom.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Stále ešte môžete sadiť čierne ríbezle, maliny a jahody.
 • V prvom roku by sa nemali nechať zarodiť. 
 • Zasejte semená mesačných jahôd a ďalších druhov pestovaných zo semena.

REZ

 • Po vysadení hlboko zostrihajte čierne ríbezle a maliny.
 • Kríky egrešov a ríbezlí, ktoré v zime poškodili vtáky, zrežte až po nepoškodené puky. 
 • Dokončite rez novovysadených ringlôt a sliviek.

RÔZNE

 • Rozvíjajúce sa kvety broskýň tvarovaných pri stenách chráňte pred mrazom. Zakryte stromy jemnou sieťkou alebo mušelínom. Ak nelieta hmyz, operujte kvety ručne.

Apríl

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Skontrolujte, či sú nové stromčeky dobre popriväzované; okolo kríkov uvoľnených jarnými vetrami poprišliapujte pôdu.
 • Nové stromy a kríky v suchom počasí hojne zalievajte. 
 • V štádiu "myšieho uška" alebo po opadaní korunných lupienkov aplikujte postreky proti škodcom a chorobám; nikdy nestriekajte vtedy, keď dreviny kvitnú. 
 • V peknom počasí vetrajte jahody pod ochrannými krytmi - nebudú sa množiť škodce a umožní sa prístup včelám.

REZ

 • Presvetľujte višne - vyrežte priečne konáre. Na čerešniach, broskyniach a slivkách vedených ako vejárová palmeta odstráňte konáre, ktoré rastú smerom k stene alebo opačne. 
 • Na nových jahodách vyštipujte kvety, aby nerodili hneď v prvom roku.

RÔZNE

 • Otvorené kvety broskýň postrekujte vo forme jemnej hmly - pomôže to pri nasadzovaní plodov.
 • Na rozkvitnuté stromy a kríky nikdy neaplikujte insekticídy, pokiaľ sú kvety otvorené a lietajú včely. 
 • Otvorené kvety chráňte pred mrazom - na noc ich zakryte mušelínom alebo záhradníckou textíliou.

Máj

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Keď začnú rasť plody, hojne zalievajte.
 • Naďalej striekajte a prihnojujte ovocné stromy a kríky. 
 • Nové kry ostružín pestujte oddelene od tých, ktoré rodili v minulom roku. 
 • Začnite pretrhať ovocie na višniach, nektárinkách a broskyniach vedených pri stene.  
 • Jahody podložte slamou alebo čiernou fóliou.

REZ

 • Začnite s letnou prerezávkou. viniča pestovaného vo voľnej pôde.
 • Z ovocných stromov vedených pri stene odstráňte výhonky, ktoré rastú smerom k stene alebo opačne.  
 • Z novovysadených ovocných stromov otrhajte kvety, aby rastlina prednostne využila energiu na produkciu nového obrastu. 
 • Prerieďte výhonky malín.

RÔZNE

 • Nakrúžkujte jablone a hrušky, ktoré nerodia. Rany prelepte páskou, aby sa rýchlejšie zahojili.
 • Z chránených jahôd zberajte prvé plody.

Jún

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Pokračujte v ošetrovaní proti škodcom a chorobám.
 • Pokračujte v zalievaní a nastielaní mladých ovocných stromčekov a kríkov; všímajte si, či sú tyčky a úväzky v poriadku. 
 • Nedovoľte, aby sa rozrástla burina. 
 • Po prirodzenom opadnutí niektorých plodov jabloní, hrušiek, sliviek, broskýň a egrešov ešte ich aj pretrhajte. 
 • Popriväzujte výhonky vejárovito vedených stromov; bočné výhonky povyštipujte. 
 • Dlhé, bujné výhonky malín a ostružín popriväzujte; sú krehké a ľahko by sa poškodili. 
 • Nové výhonky malín a ostružín naďalej držte oddelene od tých, ktoré rodia. 
 • Ovocné kríky, maliny a ostružiny chráňte jemnou sieťkou alebo drôtenou klietkou.

REZ

 • Nové výhonky viniča zrežte na 60 cm. Dva náhradné výhonky, ktoré v budúcom roku ponesú bočné výhonky, priviažte.
 • Z mladých jahôd odstráňte poplazy.

ROZMNOŽOVANIE

 • Poplazy starších jahôd prichyťte drôtom k zemi.

RÔZNE

 • Začnite so zberom čerešní.
 • Pokračujte v zbere jahôd.

Júl

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Dokončite pretrhávanie jabĺk a hrušiek.
 • Jablone postriekajte proti obaľovačovi jablčnému. 
 • Pokračujte v priväzovaní nových výhonkov ostružín.  
 • Nenastlanú pôdu okolo ovocných kríkov často kyprite. 
 • Kontrolujte výskyt zvratu na čiernych ríbezliach a podniknite potrebné opatrenia. 
 • Z hriadok s jahodami, ktoré už odrodili, odstráňte sieťku; odstráňte aj slamu; keď treba, ostrihajte listy. Jahody staršie ako tri roky povyhadzujte. 
 • Popriväzujte náhradné výhonky broskýň pestovaných pri stene.

REZ

 • Urobte letný rez jabloní a hrušiek.
 • Pozaštipujte vrcholové výhonky višní tvarovaných do vejára. 
 • Zostrihajte prúty malín, ktoré odrodili, až k zemi; slabé a prebytočné nové výhonky odstráňte. 
 • Povylamujte nežiaduce púčiky na viniči a zrežte nové bočné výhonky na 60 cm.

RÔZNE

 • Plodmi obsypané konáre ovocných stromov podoprite mocnými rázsochami.
 • Zberajte dozrievajúce bobuľoviny.

August

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Začnite so zberom skorých jabĺk a sliviek.
 • Čierne ríbezle postriekajte proti škvrnitosti listov. 
 • Dozrievajúce hrozno chráňte pred vtákmi a hmyzom - zakryte ho riedkou tkaninou alebo sieťkou.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Vysaďte zakorenené poplazy jahôd.

REZ

 • Pokračujte v letnom reze jabloní a hrušiek.
 • Keď ste už pozberali úrodu sliviek, stromy presvetlite. Odrežte suché, choré, polámané a priečne konáre.  
 • Bočné výhonky sliviek tvarovaných do vejára zrežte na polovicu. 
 • Odrodené výhonky ostružín zostrihajte až k zemi. 
 • Pokračujte v zostrihávaní odrodených malín. 
 • Skráťte odrodené výhonky višní, nektáriniek a broskýň.  
 • Popriväzujte nové výhonky.

RÔZNE

 • Skoré jablká skonzumujte; nie sú vhodné na uskladnenie.
 • Naďalej dávajte rázsochy pod konáre obsypané plodmi.

September

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Všímajte si, či pri kmeňoch ovocných stromov nerastie podpňovka obyčajná. Ak áno, zakročte.
 • Višne postriekajte proti bakteriálnej rakovine.
 • Nové výhonky ostružín popriväzujte.

REZ

 • Ukončite letný rez jabloní, hrušiek a sliviek.
 • Prestaňte strihať nektárinky a broskyne pestované pri stene; náhradné výhonky popriväzujte.

ROZMNOŽOVANIE

 • Z kríkov čiernych ríbezlí odoberte drevnaté odrezky.

RÔZNE

 • Objednajte si nové stromčeky a kríky.
 • Pripravte si plochy a debničky na uskladnenie úrody ovocia. 
 • Jablká a hrušky na uskladnenie otrhajte skôr; ako stačia celkom dozrieť. 
 • Pozberajte jesenné maliny.

Október

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Pripravte si miesta na výsadbu nových ovocných stromčekov a kríkov. Do pôdy zapracujte väčšie množstvo organickej hmoty a hnojiva.
 • Kôstkoviny posledný raz postriekajte proti bakteriálnej rakovine; nektárinky a broskyne aj proti kučeravosti listov.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Zasaďte poplazy jahôd.

REZ

 • Zostrihajte ostružiny a maliny.
 • Nové výhonky popriväzujte.

ROZMNOŽOVANIE

 • Zo zdravých egrešových kríkov odoberte drevnaté odrezky; založte ich do brázdy v pôde, aby sa zakorenili.

RÔZNE

 • Okolo kmeňov jabloní a čerešní dajte lepiace pásy, na ktorých sa zachytí hmyz kladúci vajíčka.
 • Naďalej zberajte neskoré maliny. 
 • Pozberajte úrodu neskorých jahôd. 
 • Jablká a hrušky uložte na chladné, dobre vetrané miesto.

November

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Jamy pre nové stromčeky a kríky pripravujte tesne pred sadením. V nevhodnom počasí dreviny založte do zeme alebo uložte do nemrznúceho prístreška - korene však musíte obaliť vlhkou vrecovinou.
 • Najprv zatlčte oporný kôl, až potom zasaďte stromček.
 • Zo starých stromov odrežte drevo, ktoré napadla rakovina.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Vysaďte volnokoreňové ovocné stromy a kríky. Okolo nich dajte nástielku.
 • Zasaďte jahody.

REZ

 • Presvetlite staršie jablone a hrušky.
 • Čerešne, broskyne, slivky a ringloty v zime nerežte. 
 • Novovysadené stromčeky pristrihnite do potrebného tvaru. 
 • Dokončite vyrezávanie odrodených prútov malín a ostružín a priväzovanie nových výhonkov. 
 • Zo starších kríkov čiernych ríbezlí vyrežte staré konáre.
 • Hlavné výhonky egrešov a červených ríbezli skráťte o polovicu, bočné na 5 cm. Slabé výhonky odstráňte.

RÔZNE

 • Poprezerajte uskladnené ovocie.
 • Skontrolujte klietky a sieťky používané na ochranu ovocia pred vtákmi. Nesmú byt deravé.

December

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Urobte zimný postrek ovocných stromov a kríkov. Nestriekajte, keď fúka vietor
 • Skontrolujte konštrukcie, drôtené opory, koly a úväzky; opravte, čo treba.  
 • Všetky ovocné stromy pohnojte; stromom tvarovaným pri stene dajte maštaľný hnoj.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • V peknom počasí môžete naďalej vysádzať stromy a kríky.

REZ

 • Dokončite rez starších stromov a kríkov; odrezané konáre spáľte a popol nasypte k stromom a kríkom. 
 • Orežte nové jablone a hrušky Hlavné konáre im skráťte až o dve tretiny 
 • Pristrihnite hlavné konáre nových palmiet a kordónov. 
 • Novozasadené prúty malín a ostružín skráťte na 25-30 cm. 
 • Nové čierne ríbezle zrežte až na 5 cm. 
 • Ak ste ešte nepresvetlili červené ríbezle a egreše, urobte to.

ROZMNOŽOVANIE

 • Z vyzretých konárov nových kríkov čiernych ríbezlí odoberte drevnaté odrezky Pozapichujte ich vonku do brázd.

RÔZNE

  • Kontrolujte uskladnené ovocie; hrušky nechajte dozrievať pri izbovej teplote.